Büyük Resimde Küçük Ayrıntı

16 Haziran 2021 Sivrihisar 0

Ressam tuvale sanat akımlarından barok, romantizm realizm, empresyonizm, Dadaizm, empresyonizm kübizmin izdüşümünü yansıtmaktadır. Çizdiği resimde tüm birikimini tecrübelerini nakış nakış realizmden sembolizme kadar hepsini işlemektedir. […]

Hastane Kantini Kiraya Verilecek

8 Haziran 2021 Sivrihisar 0

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Sivrihisar Devlet Hastanesinin Binasında 13,80m2lik taşınmaz […]

Olmazsan Olmalısın

8 Haziran 2021 Sivrihisar 0

Önce dünyaya gelir, hayat sahibi olur. Hayatı Devam ettirebilmesi için can olur. Cana da hareket ve canın giyeceği bir elbise, beden olur.

Sivrihisar’da Gezilecek Yerler

6 Haziran 2021 Sivrihisar 0

Sivrihisar’da Gezilecek Yerler. Sivrihisar’a Gitmek için 25 Neden? Yolunuz Bir Gün Mutlaka Sivrihisar’a Düşsün! Rüzgâr gibi zamanın da yabancısı olduğu mekânlar vardır. Yılların, yüzyılların ılık bir […]